Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt


Har du tænkt over, hvem der varetager dine interesser, når du ikke længere kan selv?


Du kan allerede nu vælge, hvem der skal passe på dig, når du ikke kan varetage dine interesser selv. Det gør du med en fremtidsfuldmagt.


En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der først træder i kraft, når den er nødvendig. Har du først mistet evnen til at varetage dine interesser, er det for sent at lave en fuldmagt. Derfor kan du lave en fuldmagt nu, der ligger og venter i al den tid, hvor du selv kan varetage dine interesser.


Når du vælger at oprette en fremtidsfuldmagt ved Råd til Advokat i Roskilde, sker det i flere trin.


Vi udfærdiger den tekst der skal indsættes i fuldmagten. Du godkender efterfølgende indholdet i fuldmagten. Når du er tilfreds med fuldmagtens indhold, vil vi indtaste det i Fremtidsfuldmagtsregisteret.


Du vil modtage besked om, at du kan underskrive fuldmagten med dit Nem-Id. Det sker via Digital tinglysning på Tinglysning.dk. Herefter er vores arbejde færdigt – men du skal foretage dig yderligere for at fremtidsfuldmagten er gyldig.


Du skal op til en notar med fremtidsfuldmagten, hvor du over for notaren skal vedkende dig fuldmagten.


Du viser notaren legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Notaren kontrollerer på den måde din identitet. Notaren påser derudover, at oprettelse af fremtidsfuldmagten er dit eget ønske, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten.


Notaren finder du ved Retten i din retskreds. Når du vedkender dig fremtidsfuldmagten for notaren, skal du samtidig betale en retsafgift på 300 kr. (2019).


Nu går der forhåbentlig lang tid, før fuldmagten skal sættes i kraft. Men når det skal ske, er det din fuldmægtig, der skal gøre det.


Din fuldmægtig sender en anmodning om ikraftsættelse til 

Familieretshuset (det der tidligere hed Statsforvaltningen. Ved anmodning skal fuldmægtigen:
• Fremlægge en lægeerklæring om din tilstand. Lægen tager muligvis et gebyr for at udfærdige sådan en, det skal du tale med din læge om.
• Erklære at han/hun har talt med dig og din ægtefælle om, at han/hun vil anmode om at fuldmagten skal sættes i kraft.
• Have underrettet dine nærmeste pårørende.


Det koster 1.010,00 (2019) at anmode Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft.


Når Familieretshuset træffer afgørelse om at fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, vil Familieretshuset tinglyse fuldmagten i personbogen. Det betyder at fuldmagten bliver offentlig tilgængelig.


Hvis du ønsker at ændre fremtidsfuldmagten, kan det gøres frem til at Familieretshuset har sat fuldmagten i kraft. Har Familieretshuset først sat fuldmagten i kraft er det ikke muligt at ændre den.


Fuldmagten ændres på samme måde som den er blevet oprettet.


Hvis du ønsker at ændre en fremtidsfuldmagt, du har oprettet, mener vi at det er vigtigt at du søger rådgivning om dette hos en advokat.


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Råd til Advokat i Roskilde.


Du kan ringe til os eller skrive en mail.  Du er velkommen til at bruge kontatkformularen.  Ønsker du at sende en sikker mail, kan du gøre det her.