Bodeling

Bodeling

Når I går fra hinanden, skal I finde ud af, hvad der skal ske med jeres formue.  Hvordan I skal fordele formuen mellem jer, afhænger af jeres formueordning i ægteskabet.

Der er aftalefrihed ved bodeling.  Det vil sige, I kan aftale hvad I vil. Loven hjælper jer, hvis I ikke kan blive enige.

Det er muligt at bede Skifteretten om hjælp.  Det sker ved et vejledningsmøde, hvor en dommer vejleder jer om, hvordan jeres formue skal deles efter loven.  Det koster en retsafgift på 750 kroner.

Kan I stadig ikke blive enige, kan I få bistand af en bobehandler.  Det koster en retsafgift på 1.500 kroner.  Er bobeholdningen over 1.500.000 kroner, koster det yderligere 9.000 kroner.  Hertil kommer salæret til bobehandleren.

Ugifte samlevende

Hvis I ikke har været gift, er udgangspunktet, at I ikke skal dele.  I tager hver især det med ud af forholdet, som I havde med ind eller som I har anskaffet, mens I var i forhold.

Ting, som I ejer i fællesskab – eksempelvis hus eller bil – deles efter, hvor stor en ejerandel I hver især har.   

Delingsformue

Har I ikke aftalt noget om jeres formueordning (det gøres ved ægtepagt), har I delingsformue.  Det er det, der før i tiden hed formuefællesskab.

Udgangspunktet er, at I skal dele hver ægtefælles nettoformue.  Jeres bodele opgøres hver for sig og i det omfang bodelen ikke er negativ, afleverer I halvdelen til den anden.

Særeje

Særeje kan etableres med en ægtepagt.  Der kan også være særeje, hvis I har fået gaver eller arv og det i den forbindelse er bestemt, at gaven eller arven skal være jeres særeje (det bestemmer gavegiver eller arvelader i et gavebrev eller testamente).

Hvis I har et fuldstændigt særeje eller et skilsmissesæreje, beholder I hver især jeres formue.  Det vil sige, I tager det med ud, som I havde med ind i ægteskabet eller har anskaffet under ægteskabet.  Hvis I ejer ting i fællesskab, deles de efter ejerandele.

Har I et kombinationssæreje, vil det fremgå af jeres ægtepagt, hvordan I skal dele i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Rådgivning

Vi anbefaler, at I søger rådgivning hos en advokat til jeres bodeling.  Mange banker tilbyder rådgivning i forbindelse med bodelinger, men bankerne er ikke uvildige. 

Banken har helt naturligt også egne interesser at varetage, når en formue skal deles i forbindelse med en bodeling.

Har du brug for hjælp?


Ring til os på 29831963

Skriv til os på mail@rta-ros.dk

eller brug nedenstående til at skrive til os